Tillförsel 18/1-2021  Kl 08,00

Smögenräka ca 60 ldr(Sajoni)

Smögenkräfta ca 30 ldr 

Ostron 4 ldr

Torsk  ldr

Hälleflundra  ldr

Sej  ldr 

Marulk  ldr 

Övrig fisk ca 15 ldr  

 

Mvh Smögens Fiskauktion  

 

  

DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/