Tillförsel 21 /1 - 2020 kl. 08,00

 

Smögenräka 20 ldr ( Eros, Carona)

Smögenkräfta  ldr

Hummer  ldr

Krabbklor kg

Hälleflundra  kg

Torsk  ldr

Kolja  ldr MSC

Sej  ldr  MSC

Övrig Fisk  ldr  

Mvh Smögen 

  

 

 DFA: https://www.pefa.com/expected-supplies/